Šimraki 3, Žumberak, Croatia
e-mail: vsimrak@gmail.com
tel. (385) 098 418 383

O Žumberku

 
Haj, haj, haj,
Divan je Žumberak kraj,
moj rodni kraju, moj zavičaju,
lijep si ko mjesec maj!


Kaže stara žumberačka pjesma: "Divan je Žumberak kraj". Nije to samo puko slaganje stihova zbog rime, već, doista, tko se barem jednom zatekne u ovom kraju, i sam će istog trena, oduševljen ljepotama Žumberka, pomisliti upravo ovo što kaže pjesma i poželjeti da se zauvijek vraća u taj mali dijelić raja.

Žumberak je gorska regija na sjeverozapadu Hrvatske, koja se proteže uz granicu sa Slovenijom. Prvi tragovi ljudskog obitavanja na Žumberku datiraju još u davna prapovijesna vremena. O tome svjedoče brojni arheološki lokaliteti i nalazi, među kojima su najpoznatiji na Budinjaku i okolici.

Više o Žumberku:

Povijest
Rekreacija:
 
Žumberak - livade i pašnjaci Žumberak - slap Brisalo u kanjonu Slapnice Žumberak - arheološko nalazište u selu Bratelji Žumberak - bogatstvo stoljetnih šuma