Šimraki 3
Žumberak, Croatia
tel. (385) 098 418 383
e-mail: vsimrak@gmail.com
 
 
plocaŽUMBERAČKA ZIDANICA
NAJAM KUĆE ZA ODMOR U ŠIMRAKIMA NA ŽUMBERKU
 
Smještajni kapacitet: 4+2
Moguć najam suterena za proslave do 30 osoba 
u ljetnim i zimskim mjesecima
Žumberačka zidanica, Šimraki 3, Žumberak, Croatia
tel. (385) 098 418 383, e-mail: vsimrak@gmail.com